Wnętrze biurowe

Pu=615 m2 Budynek usługowo mieszkalny w terenie sąsiadującym z zabytkową starówką. Architekci zrealizowali projekt obejmujący komplet pozwoleń i uzgodnień oraz architektoniczny projekt aranżacji wnętrz biurowych i mieszkalnych.